SYSTEEMONTWERP EN REALISATIE

De focus van QPL Techniek ligt bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van
gebouwbeheersystemen. Wij maken hierbij standaard gebruik van
het platform van Schneider Electric genaamd SmartStruxure.
 
  • Om een project succesvol tot uitvoering te kunnen brengen worden verschillende disciplines ingezet en producten geselecteerd.
 
  • Projectbegeleiding en werkvoorbereiding : Het opstellen van functionele omschrijvingen, maken van regelkast tekeningen, hardware-engineering en interne- en externe communicatie.
 
  • Leveren van hardware, systeemsoftware en veldapparatuur: Wij leveren de benodigde besturingsapparatuur, softwarepakketten en veldapparatuur waaronder opnemers, thermostaten, regelafsluiters, luchtklepservomotoren, frequentieregelaars en energiemeters.
 
  • Software-engineering : Het engineren van de verschillende applicaties voor de besturing van de installaties en het integreren van de verschillende systemen. Ook het engineren van de beheeromgeving en de benodigde rapportages behoort tot deze werkzaamheden.
 
  • In bedrijfstelling : Bij aanvang worden alle onderdelen getest en de geschreven software geladen waarna het systeem in werking wordt gesteld. Na afronding van deze werkzaamheden wordt het systeem samen met onze opdrachtgever functioneel getest en opgeleverd. 
 
  • Regelkasten : Wij leveren de benodigde regelkasten en schetsplaten op basis van de door ons gemaakte regelkast tekeningen. Bekabeling : Samen met onze partners verzorgen wij de bekabeling van de aangesloten installaties.
 
  • VAV-units : Als de installatie is voorzien van variabele volume boxen kan QPL Techniek de levering hiervan verzorgen. Deze boxen worden dan af fabriek geleverd met een opgebouwde en gekalibreerde VAV-regelaar en voorzien van ruimtecodering op locatie afgeleverd.

 

BUILDING SERVICE PLAN

Verhoog de prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van uw installaties
gedurende de gehele levenscyclus van uw gebouw.
 
Uw bedrijf en uw gebouwen zijn dynamisch. De behoefte om in een steeds
veranderende wereld adequaat te reageren wordt steeds belangrijker. Krappere
budgetten, verouderde infrastructuren, veranderende regelgeving en hogere
energiekosten vragen om een andere manier van denken over uw gebouw en het
nodige onderhoud.
 
De reactieve aanpak voor het herstel van apparatuur is kostbaar en
onvoorspelbaar. Preventief onderhoud is beter, maar het kan niet altijd mogelijke
problemen, downtime en reparaties voorkomen.
 
Om een positieve invloed op de conditie van uw installaties en gebouw te krijgen is
proactief en efficiënt onderhoud noodzakelijk.
 
Building Service Plan van QPL Techniek werkt volgens het Building Services concept
van Schneider Electric en biedt u hierin de juiste oplossing.
 
 
PDF
Building Service Plan